OUR PRODUCTS
Home > Product > ไฟสัญญาณจราจร > โคมไฟจราจรแบบ LED

ข้อมูลสินค้า
 

โคมไฟจราจรแบบ LED

  TYPE : ไฟสัญญาณจราจร
  PRODUCT CODE : PRODUCT 1
  PRICE : - ฿
  DOCUMENT : -
  Time : -


โคมไฟสัญญาณจราจรชนิด LED ถูกพัฒนาขึ้นมาแทนที่โคมไฟสัญญาณจราจรชนิด Halogen ซึ่งจะช่วยให้การมองเห็นมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีให้เลือก 2 ขนาดได้แก่ ขนาด 200 มม. และ 300 มม.