OUR PRODUCTS
Home > Product > ไฟสัญญาณจราจร > เครื่องนับเวลาถอยหลัง

ข้อมูลสินค้า
 

เครื่องนับเวลาถอยหลัง

  TYPE : ไฟสัญญาณจราจร
  PRODUCT CODE : PRODUCT 2
  PRICE : - ฿
  DOCUMENT : -
  Time : -


เครื่องนับเวลาถอยหลังไฟจราจร

ช่วยทำให้รถที่จอดรอสัญญาณไฟ สามารถทราบเวลาของสัญญาณไฟ โดยทราบเวลาล่วงหน้าว่า อีกกี่วินาทีจะได้สัญญาณไฟเขียว เพื่อจะได้เตรียมตัวออกรถ ทำให้สามารถเคลื่อนตัวออกได้เร็วแต่ต่อเนื่องขึ้น เพื่อลดปัญหาจราจร หรือทราบเวลาล่วงหน้าว่า อีกกี่วินาทีจึงจะเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟแดง จะได้พร้อมหยุดรถเพื่อลดอุบัติเหตุ