OUR PRODUCTS
Home > Product > ป้าย > VMS OUTDOOR

ข้อมูลสินค้า
 

VMS OUTDOOR

  TYPE : ป้าย
  PRODUCT CODE : PRODUCT 28
  PRICE : - ฿
  DOCUMENT : -
  Time : -


ป้ายไฟอักษรวิ่ง ชนิดติดตั้งภายนอกอาคาร สามารถแสดงตัวอักษรรูปภาพ สัญลักษณ์

เหมาะสำหรับติดตั้งบนดาดฟ้าอาคาร กลางแจ้ง หรือติดตั้งร่วมกับป้ายโฆษณาต่างๆ

ภายนอกอาคารสามารถกำหนดรูปแบบการแสดงผลได้หลากหลายประเภท

รวมทั้งกำหนดให้แสดงผลแบบอัติโนมัติ ได้ถึง 47 แบบ สามารถแสดง เวลา วันที่

เดือน ปี อุหภูมิได้แบบเรียลไทม์