OUR PRODUCTS
Home > Product > ไฟฟ้าแสงสว่าง > ไฟฟ้าแสงสว่าง

ข้อมูลสินค้า
 

ไฟฟ้าแสงสว่าง

  TYPE : ไฟฟ้าแสงสว่าง
  PRODUCT CODE : PRODUCT 5
  PRICE : - ฿
  DOCUMENT : -
  Time : -


เสาไฟฟ้าทุกต้นทำด้วยแผ่นเหล็กม้วนร้อน หนา 3.5-4.5 มม. มีจุดคาดมากกว่า 25 กก/ตร.ม. และมีความต้าน- ทานแรงดึง มากกว่า 41/กก.ตร.มม.เสาทุกต้นไม่มีรอยต่อ และผลิตตามมาตรฐานอังกฤษ บี. เอส. 1840/1960กิ่งโคมแบบกิ่งเดี่ยว กิ่งคู่ หรือหลายกิ่ง ประกอบเข้ากับโคมไฟแบบต่างๆ ของผู้ผลิตได้ เสาทุกต้นมีประตูที่ปิดไว้ อย่างปลอดภัยซึ่งเปิดได้ด้วยกุญแจ พิเศษเท่านั้น โดยภายในมีแผ่นสำหรับติดคาร์ทริดจ์ฟิวส์ จัดให้มาพร้อมเสา เสาทั้งหมดมีแผ่นฐานเสาที่ได้ขนาดมาตรฐาน เพื่อ ตั้งบนฐานรองรับ ที่เหมาะสม เสาทั้งหมดผ่านการชุบสังกะสี แบบจุ่มร้อน (Hot Dip Galvanizing) ผลิตภัณฑ์ของทางบริษัทฯ ได้รับการรับประกัน ด้วยการควบคุมคุณภาพในการ ผลิตที่เข้มงวด ทั้งนี้เพื่อให้ได้มาซึ่งความพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ