จำหน่ายและ ติดตั้งอุปกรณ์จราจร ทุกชนิด

อาทิเช่น สัญญาณไฟจราจร แผงกั้น กรวยจราจร กล้อง CCTV

Integrated Vehicle Count
& Classification system.

ระบบนับปริมาณจราจร และแยกประเภทรถยนต์

Obstacle detection system on railway tracks .


ระบบตรวจจับวัตถุกีดขวางบนรางรถไฟ


License Plate Recognition


ระบบอ่านป้ายทะเบียนรถอัตโนมัติ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทราฟฟิค เซนเตอร์ ดําเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจําหน่าย อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เน็ตเวิร์ก ระบบรักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ ออกแบบระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้คําปรึกษา และบริการติดตั้งซ่อมแซม อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ รวมถึงระบบสายสัญญาณสือสารข้อมูล ไฟเบอร์ออฟติด และอื่นๆ มีทีมงานที่มี ความชํานาญ ในด้านการทํางานวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบอัตโนมัติต่างๆ และพัฒนาซอฟท์แวร์ ให้เหมาะกับความต้องการของท่านได้